Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image
  • Naziv objekta: Stanovanjska hiša Zorec
  • Investitor: Zorec Robert, Gomila pri Kogu 45, 2276 Kog
  • Vrsta instalacij: kompletne strojne instalacije
  • Faza projekta: PZI
  • Nadzor: -
  • Vrednost investicije: -
  • Leto: 2018
  • Status: V izdelavi