• Naziv objekta: Stanovanjska hiša Žuran
  • Investitor: Žuran ivan, Krčevina pri Vurberku 50, 2250 Ptuj
  • Vrsta instalacij: kompletne strojne instalacije
  • Faza projekta: PZI
  • Nadzor: -
  • Vrednost investicije: -
  • Leto: 2015
  • Status: V izdelavi