• Naziv objekta: Rastlinjak Beltinci
  • Investitor: Paradajz d.o.o.
  • Vrsta instalacij: kompletne strojne instalacije
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: -
  • Vrednost investicije: -
  • Leto: 2015
  • Status: V izvajanju