• Naziv objekta: Vodovod Občina Gornji petrovci, Moravske Toplice
  • Investitor: Občina Gornji Petrovci, Moravske Toplice
  • Vrsta instalacij: kompletne strojne instalacije
  • Faza projekta: PZI in PID
  • Nadzor: -
  • Vrednost investicije: -
  • Leto: 2014-2015
  • Status: Delno izvedeno