• Naziv objekta: Givo prodajni salon - Dvorec Sela
  • Investitor: Givo Real d.o.o., Dvorec Sela, Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana
  • Vrsta instalacij: Rekonstrukcija strojnih inštalacij
  • Faza projekta: PZI in PID
  • Nadzor: -
  • Vrednost investicije: -
  • Leto: 2008
  • Status: Izvedeno