• Naziv objekta: Carinski urad Koper
  • Investitor: Carinska uprava RS Generalni Carinski urad Šmartinska cesta 55, Ljubljana
  • Vrsta instalacij: Kompletne strojne inštalacije
  • Faza projekta: PGD, PZI in PZR
  • Nadzor: -
  • Vrednost investicije: -
  • Leto: 2009
  • Status: V izvajanju