• Naziv objekta: Trgovsko-skladiščni objekt ALPCOLOR
  • Investitor: ALPCOLOR, ŠKOFJA LOKA, d.o.o., Frankovo naselje 137, ŠKOFJA LOKA
  • Vrsta instalacij: Kompletne strojne inštalacije
  • Faza projekta: IDZ, PGD in PZI
  • Nadzor: -
  • Vrednost investicije: -
  • Leto: 2008
  • Status: Izvedeno