• Naziv objekta: Zdravstveni dom Vrhnika
  • Investitor: Zdravstveni dom Vrhnika, Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika
  • Vrsta instalacij: Rekonstrukcija strojnih inštalacij
  • Faza projekta: PGD
  • Nadzor: -
  • Vrednost investicije: -
  • Leto: 2010
  • Status: V izvajanju