• Naziv objekta: Zdravstveni dom Krško
  • Investitor: Zdravstveni dom Krško Cesta Krških Žrtev 132 C
  • Vrsta instalacij: Rekonstrukcija klimatizacije z uvedbo konvektorskega hlajenja
  • Faza projekta: PGD
  • Nadzor: -
  • Vrednost investicije: -
  • Leto: 2007
  • Status: Izvedeno