• Naziv objekta: Vrtec Moravske Toplice
  • Investitor: Občina Moravske Toplice
  • Vrsta instalacij: Kompletne strojne inštalacije
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: ne
  • Vrednost investicije:
  • Leto: 2010
  • Status: V izvajanju