• Naziv objekta: Apartmajsko naselje
  • Investitor: BK STUDIO d.o.o. Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice
  • Vrsta instalacij: Kompletne strojne inštalacije
  • Faza projekta: PZI in PZR
  • Nadzor: ne
  • Vrednost investicije:
  • Leto: 2009
  • Status: V izvajanju