• Naziv objekta: Elektrarna na tekočo biomaso
  • Investitor: PANONICA ENERGETIKA d.o.o. Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
  • Vrsta instalacij: Elektrarna na tekočo biomaso
  • Faza projekta: PGD, PZI in PID
  • Nadzor: ne
  • Vrednost investicije:
  • Leto: 2009
  • Status: izvedeno