• Naziv objekta: Kanalizacijski priključek za Terme Benedikt
  • Investitor: Mond d.o.o.dunajska cesta 116 1000 Ljubljana, Palmeta d.o.o. pod hruševco 30 1360 Vrhnika,
  • Vrsta instalacij: Kanalizacijski priključek
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: -
  • Vrednost investicije: -
  • Leto: 2010
  • Status: V izvajanju