• Naziv objekta: Toplarna in toplovod
  • Investitor: PANONICA  ENERGETIKA d.o.o.
  • Vrsta instalacij: Toplovodno omrežje
  • Faza projekta: IP
  • Nadzor: -
  • Vrednost investicije: -
  • Leto: 2009
  • Status: V izdelavi