Thumbnail imageThumbnail image
  • Naziv objekta: Psihiatrična bolnišnica Ormož
  • Investitor: Psihiatrična bolnišnica Ormož
  • Vrsta instalacij: Rekonstrukcija strojnih instalacij
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: -
  • Vrednost investicije: -
  • Leto: 2009
  • Status: V izvajanju