Thumbnail image
  • Naziv objekta: Objekt za pripravo sanitarne tople vode
  • Investitor: Splošna bolnišnica Izola
  • Vrsta instalacij: Rekonstrukcija priprave sanitarne vode
  • Faza projekta: PZI in PZR
  • Nadzor: -
  • Vrednost investicije: -
  • Leto: 2010
  • Status: V izvajanju