Thubmnail image
  • Naziv objekta: Hotel Bioterme
  • Investitor: SEGRAP d.o.o. Rudarstvo proizvodnja in gradbeništvo
  • Vrsta instalacij: Kompletne zunanje in notranje strojne instalacije
  • Faza projekta: PGD, PZI in PZR
  • Nadzor: -
  • Vrednost investicije: -
  • Leto: 2007
  • Status: Izvedeno