• Naziv objekta: Meteorna in fekalna kanalizacija Vrhnika
  • Investitor: Mond d.o.o.dunajska cesta 116 1000 Ljubljana, Palmeta d.o.o. pod hruševco 30 1360 Vrhnika,
  • Vrsta instalacij: strojne instalacije kanalizacije
  • Faza projekta: IP
  • Nadzor: ne
  • Vrednost investicije:
  • Leto: 2009
  • Status: idejna zasnova