• Naziv objekta: Ločitev fekalne bazenske in meteorne kanalizacije Terme 3000
  • Investitor: Naravni park terme 3000
  • Vrsta instalacij: strojne instalacije kanalizacije
  • Faza projekta: PGD, PZI in PID
  • Nadzor: da
  • Vrednost investicije:
  • Leto: 2003
  • Status: Izvedeno