• Naziv objekta: Črpališče in kemična obdelava vode Terbegovci in Žihlava
  • Investitor: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici Ul. Bratka Krefta 14 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici
  • Vrsta instalacij: strojne instalacije priprava vode in vodovodna vrtina
  • Faza projekta: PGD, PZI in PID
  • Nadzor: ne
  • Vrednost investicije:
  • Leto: 2009
  • Status: Izvedeno