• Naziv objekta: Vrtec Laura pri katoliški cerkvi M. Sobota in poslovni objekt katoliške cerkve
  • Investitor: Občina M. Sobota
  • Vrsta instalacij: kompletne strojne instalacije
  • Faza projekta: PGD/PZI
  • Nadzor: ne
  • Vrednost investicije: 
  • Leto:
  • Status: izvedeno