Thumbnail image
 • Naziv objekta: Parna kotlovnica  in parni razvodi Pomurske Mlekarne M. Sobota
 • Investitor: Pomurske Mlekarne M. Sobota
 • Vrsta instalacij:
  parna kotlovnica 16 MW,p=16 [bar], gorivo mazut in zem. plin, rekonstrukcija distribucije pare in kondenzata (prihranek 24%), nova maslarna- nova proizvodnja mleka in napitkov

 • Faza projekta: PGD in PZI
 • Nadzor: da
 • Vrednost investicije: cca. 2.100.000,00 EUR
 • Leto: 1985
 • Status: Izvedeno
 •