Podjetje je leta 1993 ustanovil Franc Kuhar, ki se že od leta 1975 ukvarja s projektiranjem strojnih inštalacij in opreme, ter vodenja investicij s področja energetskih inštalacij, takrat še zaposlen v podjetju Cevovod Maribor in kasneje v IBT Ljubljana.

Leta 2007 se je spremenila lastniška in vodstvena struktura podjetja in vodenje podjetja je prevzel Blaž Bezjak. Franc Kuhar je v podjetju še vedno zaposlen in je prisoten kot solastnik podjetja, prokurist in odgovorni projektant.

Leta 2012 je podjetje prevzel Igor Železen, spremenila se je tudi lastniška struktura.

V podjetju FERing Murska Sobota d.o.o. se ukvarjamo s projektiranjem strojnih inštalacij in naprav, svetovanjem, izdelavo energetskih študij, izvajamo nadzore nad izvedbo in ukvarjamo se z izvedbenim inženiringom ter vodenjem investicij. Izdelujemo načrte za hotelske komplekse, poslovne prostore, bloke, hiše, industrijske objekte, inženirske objekte (vodovodi, kanalizacije, plinovodi), šole, vrtce, športne dvorane,…

V zadnjem času posvečamo veliko pozornosti projektiranju varčnih oz. nizkoenergijskih in pasivnih objektov, obnovljivim virom energije, ter projektiranjem t.i. pametnih objektov.
Prav ponosni smo na priznanja, ki smo jih prejeli v preteklih letih. Leta 2006 smo prejeli nagrado za energetsko učinkovit projekt, ki ga podeljuje časnik Finance in Ministrstvo za okolje in prostor. Projekt je obsegal rekonstrukcijo energetskega postrojenja v Naravnem parku Terme 3000 in v Termah Banovci, kjer smo z izkoriščanjem geotermalne energije dosegli do 95% zmanjšanje porabe fosilnih goriv.

Leta 2007 je Franc Kuhar prejel nagrado za življenjsko delo iz področja uporabe geotermalne energije, ki jo podeljuje Inženirska zbornica Slovenije.
V aprilu 2009 je začela obratovati prva “Pametna hiša”, ki smo jo projektirali in nadzirali. To je Dom za stare Janeza Krstnika – Trnovo v Ljubljani. Celotna zgradba je izvedena kot nizkoenergijska stavba, kot vir energije se uporablja podtalnica, ki preko toplotne črpalke oskrbuje objekt s toplotno in hladilno energijo.
Naše delo temelji na dolgoletnih bogatih izkušnjah in znanju pridobljenem doma in v tujini. Svoje znanje sproti dopolnjujemo, saj redno obiskujemo razne seminarje, delavnice, proizvajalce in sejme.
Pot od zamisli do realizacije zahteva skrbno presojo in ogromno znanja. Dovolite, da Vam pri tem pomaga FERing Murska Sobota d.o.o.           

Igor Železen, direktor