1    Projektiranje

V podjetju FERing Murska Sobota d.o.o. se ukvarjamo eksplicitno s projektiranjem strojnih inštalacij za vsa področja arhitekturnega in gradbenega projektiranja.  Poleg odgovornega projektiranja strojnih instalacij imamo licenco za odgovorno vodenje projektov, tako najemamo zunanje projektante za projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, krajinske arhitekture ter geodezije, elektrike, rudarstva, požarne varnosti in različnih tehnologij.

2    Svetovanje

Investitorjem nudimo svetovanje že od idejne zasnove naprej. Nudimo pomoč pri pridobivanju soglasij in dovoljenj, pomoč pri pripravi in vodenju gradbenih investicij in sicer od priprave investicijskega programa, študije ekonomske upravičenosti investicije, priprave projektne dokumentacije, priprave razpisa za izbiro izvajalcev in njihov izbor, izvajanje kvalitativnega in kvantitativnega nadzora, ter končnega prevzema objekta.

3    Nadzor pri gradnji

Izvajamo strokovni nadzor nad gradnjo investicijskih objektov visoke in nizke gradnje.

4    Izvedba - inženiring

Da se investitorjem, ki nimajo izkušenj z gradnjo olajša gradnja jim nudimo celotno vodenje investicije. Z našimi strokovno usposobljenimi pogodbenimi partnerji prevzemamo tudi izvedbo strojnih inštalacij na poljubnih objektih.

5    Izvedenska mnenja in cenitve

V  naših vrstah je zaposlen tudi izvedenec in cenilec strojnih instalacij z licenco Ministerstva za pravosodje. Zato nudimo tudi izvedeniške in cenilne storitve samih instalicij, z zunanjimi licenciranimi sodelavci pa tudi za druge stroke.

6    Meritve in nastavitve sistemov

Naši strokovnjaki so vam vedno na voljo, ko je potrebno izvesti meritve in nastavitve hidravličnih sistemov ogrevanja, hlajenja in ventilacije. Za izvajanje hidravličnih meritev imamo vso potrebno opremo z merilnim certifikatom. Merimo toplotno in hladilno energijo ter izdajamo energetski protokol objekta.

7    Okvare in defektaže sistemov

Ponujamo vam pomoč pri ugotavljanju defektov in okvar v sistemu in poskušamo vam ponuditi najboljšo rešitev.