• Naziv objekta: Industrijska kotlovnica na lesne odpadke
  • Investitor: Brest Cerknica
  • Vrsta instalacij: Vročevodna in toplovodna kotlovnica na lesno biomaso in ELgorivo, kapacitete 1,6 + 2,5 MW
  • Faza projekta: PGD, PZI in PID
  • Nadzor: ne
  • Vrednost investicije: cca. 836.000,00 EUR
  • Leto: 2000
  • Status: Izvedeno