• Naziv objekta: Vršna plinska vročevodna kotlovnica SVEA Zagorje v kombinacijis kotlovnico na lesne odpadke
  • Investitor: SVEA Zagorje
  • Vrsta instalacij: Karakteristika kotlovnice: skupno 14 MW - 130°C/70°C
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: da
  • Vrednost investicije: cca. 210.000,00 EUR
  • Leto: 1987
  • Status: Izvedeno v okviru IBT Ljubljana