• Naziv objekta: Glasbena Šola Krško
  • Investitor: Občina Krško
  • Vrsta instalacij: Klimatizacija ventilacije v dvorani
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: -
  • Vrednost investicije: cca. 42.000,00 EUR
  • Leto: 2005
  • Status: V izvedbi