• Naziv objekta: Vrtec Lendava
  • Investitor: Občina Lendava
  • Vrsta instalacij: Rekonstrukcija strojnih instalacij
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: ne
  • Vrednost investicije: cca. 35.000,00 EUR
  • Leto: 1999
  • Status: Izvedeno