• Naziv objekta: Parni kotlovnici MURA Ljutomer in MURA Petrovci
  • Investitor: Mura
  • Vrsta instalacij: Karakteristika kotlovnice 2 MW, gorivo EL. in plin
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: da
  • Vrednost investicije: cca. 167.000,00 EUR
  • Leto: 1993
  • Status: Izvedeno