• Naziv objekta: Plinovod naselja Boračeva, Šratovci, Radenci občine Radenci
  • Investitor: Mestni plinovodi
  • Vrsta instalacij: Plinifikacija občine Radenci - vodenje projekta, projektiranje vseh
    faz, pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja
  • Faza projekta: PGD, PZI in PID
  • Nadzor: ne
  • Vrednost investicije: cca. 1.253.000,00 EUR
  • Leto: 1998
  • Status: Izvedeno