• Naziv objekta: Toplovodna kotlovnica in del toplovoda Lendavska - Sever,Murska Sobota
  • Investitor: Občina Murska Sobota
  • Vrsta instalacij: Kapaciteta 15 MW
    , Režim 110°C / 70°C
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: da
  • Vrednost investicije: cca. 500.000,00 EUR
  • Leto: 1980
  • Status: Izvedeno v okviru Cevovod Maribor