• Naziv objekta: vodovod
  • Investitor: Občina Šalovci
  • Vrsta instalacij: kompletne strojne instalacije
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: -
  • Vrednost investicije: cca. 418.000,00 EUR
  • Leto: 2005
  • Status: V izvajanju