• Naziv objekta: vodovod
  • Investitor: Občina Rogaševci
  • Vrsta instalacij: Vsa naselja – strojne instalacije
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: -
  • Vrednost investicije: cca. 1.253.000,00 EUR
  • Leto: 2005
  • Status: Izvedeno