• Naziv objekta: vodovod za naselja: Selo Fokovci faze 1,2,3,4, Prosenjakovci, Pordašinci, Motvarjevci, Čikečka vas, Berkovci, z ocepom za Kobilje, Središče, Ivanjševci, Vučja Gomila in Filovci
  • Investitor: Občina ZM Toplice
  • Vrsta instalacij: Del naselij – strojne instalacije
  • Faza projekta: PGD, PZI in PID
  • Nadzor: da
  • Vrednost investicije:
  • Leto: 2004
  • Status: delno Izvedeno