Thumbnail imageThumbnail image
  • Naziv objekta: vodovod
  • Investitor: Občina Kuzma
  • Vrsta instalacij: Vsa naselja
  • Faza projekta: PGD, PZI in PID
  • Nadzor: ne
  • Vrednost investicije: cca. 1.000.000,00 EUR
  • Leto: 2005
  • Status: Izvedeno