Thumbnail imageThumbnail image
  • Naziv objekta: vodovod
  • Investitor: Občina Grad
  • Vrsta instalacij: Vsa naselja – strojne instalacije
  • Faza projekta: PGD, PZI in PID
  • Nadzor: ne
  • Vrednost investicije: cca. 1.045.000,00 EUR
  • Leto: 2005
  • Status: Izvedeno