Thumbnail image
  • Naziv objekta: vodovod
  • Investitor: Občina Gornji Petrovci
  • Vrsta instalacij: Vsa naselja – strojne instalacije
  • Faza projekta: PGD, PZI in PID
  • Nadzor: da
  • Vrednost investicije: cca. 1.253.000,00 EUR
  • Leto: 2004
  • Status: Izvedene 3 faze, 4. faza je v realizaciji