Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image
  • Naziv objekta: Rekonstrukcija kotlovnice na Cvetkovi 1
  • Investitor: MURA D.D. Plese 2, 9000 Murska Sobota
  • Vrsta instalacij: Rekonstrukcija kotlovnice
  • Faza projekta: PGD, PZI in PID
  • Nadzor: ne
  • Vrednost investicije: cca. 23.000,00 EUR
  • Leto: 2008
  • Status: Izvedeno