Thumbnail image
  • Naziv objekta: OŠ Radenci s športno dvorano
  • Investitor: Občina Radenci
  • Vrsta instalacij: Rekonstrukcija ventilacije in ogrevanja in uvedba plinske kotlovnice 700 kW (60 % - tno zmanjšanje stroškov ogrevanja)
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: da
  • Vrednost investicije: cca. 129.000,00 EUR
  • Leto: 1998
  • Status: Izvedeno