Thumbnail imageThumbnail image
  • Naziv objekta: OŠ Oplotnica s športno dvorano
  • Investitor: Občina Oplotnica
  • Vrsta instalacij: rekonstrukcija ogrevanja, ventilacije in kotlovnice stare šole in nova športna dvorana
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: ne
  • Vrednost investicije: cca. 215.000,00 EUR
  • Leto: 1999
  • Status: Izvedeno