Thumbnail imageThumbnail image
  • Naziv objekta: OŠ Kapela
  • Investitor: Občina Radenci
  • Vrsta instalacij: Rekonstrukcija strojnih instalacij ogrevanja in prezračevanja
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: ne
  • Vrednost investicije: cca. 129.000,00 EUR
  • Leto: 1999
  • Status: Izvedeno