Thumbnail image
  • Naziv objekta: Vrtec Brezovci
  • Investitor: Občina Puconci
  • Vrsta instalacij: kompletne strojne instalacije
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: da
  • Vrednost investicije: cca. 65.000,00 EUR
  • Leto: 1999
  • Status: Izvedeno