Thumbnail image
  • Naziv objekta: Grad Lendava
  • Investitor: Občina Lendava
  • Vrsta instalacij: Uvedba strojnih instalacij
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: -
  • Vrednost investicije: cca. 264.000,00 EUR
  • Leto: 2000
  • Status: Izvedeno