Thumbnail image
  • Naziv objekta: Šavel center
  • Investitor: Fecting d.o.o.
  • Vrsta instalacij: Kompletne strojne instalacije ter prva strešna plinska kotlovnica v
    M. Soboti- skupne površine 7000 m2
  • Faza projekta: PGD, PZI in PID
  • Nadzor: da
  • Vrednost investicije: cca. 560.000,00 EUR
  • Leto: 1998
  • Status: Izvedeno