Thumbnail image
  • Naziv objekta: Blagovnica M. Sobota
  • Investitor: Potrošnik
  • Vrsta instalacij: Rekonstrukcija instalacij (plinska kotlovnica 350 kW, klimatizacija
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: da
  • Vrednost investicije: cca. 130.000,00 EUR
  • Leto: 1999
  • Status: Izvedeno