Thumbnail image
  • Naziv objekta: Dom za stare Janeza Krstnika
  • Investitor: ŽUPNIJA LJUBLJANA – TRNOVO
  • Vrsta instalacij: kompletne strojne instalacije
  • Faza projekta: PGD, PZI in PID
  • Nadzor: da
  • Vrednost investicije: cca. 800.000,00 EUR
  • Leto: 2008
  • Status: Izvedeno