Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image
  • Naziv objekta: Stanovanjska Hiša Gabor
  • Investitor: DORIS GABOR REŽONJA Prešernova 38, Rakičan
  • Vrsta instalacij: kompletne strojne instalacije
  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: ne
  • Vrednost investicije: cca. -
  • Leto: 2008
  • Status: V izvajanju