Thumbnail image
  • Naziv objekta: Apartmajski blok Prinovec
  • Investitor: Begrad Novo Mesto
  • Vrsta instalacij: kompletne strojne instalacije
  • Faza projekta: PGD, PZI in PID
  • Nadzor: ne
  • Vrednost investicije: cca. 118.000,00 EUR
  • Leto: 2004
  • Status: Izvedeno