Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image
  • Naziv objekta: Apartmajski blok Moravske Toplice
  • Investitor: Finander Murska Sobota
  • Vrsta instalacij: kompletne strojne instalacije
  • Faza projekta: PGD, PZI in PID
  • Nadzor: da
  • Vrednost investicije: cca. 188.000,00 EUR
  • Leto: 2004
  • Status: Izvedeno