Thumbnail image
  • Naziv objekta: Pomurske Mlekarne M. Sobota
  • Investitor: Pomurske Mlekarne M. Sobota
  • Vrsta instalacij:
    parna kotlovnica 16 MW,p=16 [bar], gorivo mazut in zem. plin, rekonstrukcija distribucije pare in kondenzata (prihranek 24%), nova maslarna- nova proizvodnja mleka in napitkov

  • Faza projekta: PGD in PZI
  • Nadzor: da
  • Vrednost investicije: cca. 2.100.000,00 EUR
  • Leto: 1985
  • Status: Izvedeno